หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรี สมชาย แดนเหมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้เลา
โทร : 0931463257
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ไม่มีตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา


ว่าที่ร้อยตรีสมชาย แดนเหมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-1463257


นางกรรณิกา สุขทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0300380


นางสาวสุพัตรา กล้าสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-0293654


นางนภัทร ยาสตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-4327993