หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพสิฐ พลปัถพี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-1799909
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีสมชาย แดนเหมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-1463257


นางกรรณิกา สุขทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0300380


นางสาวสุพัตรา กล้าสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-0293654


นางนภัทร ยาสตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-4327993