หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางกรรณิกา สุขทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
โทร : 098-6595112
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ไม่มีตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา
นางกรรณิกา สุขทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0300380
นางสาวสุพัตรา กล้าสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-0293654
นางรพีพรรณ หมั่นเรียน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-4381456