รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

     
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลน้ำเลา มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กันอย่างพอเพียง ชาวบ้านอยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีสถานศึกษาในตำบลดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนาในตำบลดังนี้

วัด จำนวน 4 แห่ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลน้ำเลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไผ่ย้อย
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ ตานก๋วนสลาก
สืบชะตา รดน้ำดำหัว ไหว้สาสรงน้ำพระธาตุใจดี
บายศรีสู่ขวัญ ลอยกระทง
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-546-092
จำนวนผู้เข้าชม 2,095,026 เริ่มนับ 6 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com