หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)