รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 


นายไพสิฐ พลปัถพี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวสุพัตรา กล้าสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวิไลวรรณ ทะตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมุทิตา จันทอง
นักพัฒนาชุมชน


นายศุภชัย กาวีวน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกัญญารัตน์ ตะไมล์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวณัชทัทชกรฒ์ พิวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายยุทธนา ใจนนถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-546-092
จำนวนผู้เข้าชม 1,642,493 เริ่มนับ 6 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com