รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


การรับชำระภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และการช่วยเหลือสาธารณภัย

 
  (1)  
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์ : 054-546-092
จำนวนผู้เข้าชม 1,642,482 เริ่มนับ 6 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com