รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมถังน้ำใสบรรจุ 27 ลบ.ม.และระบบกรองน้ำตามแบบ รพช. บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน(ตามแบบ รพช.)ขนาดระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน(ตามแบบ รพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมถังน้ำใสบรรจุ 27 ลบ.ม.และระบบกรองน้ำตามแบบ รพช. บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]