ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นํ้าเลา
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562205,522114,469----------319,991
256150,42832,23558,24773,90946,59872,51739,27138,17131,44452,262110,069160,849766,000
25602521,01910,53551,22346,01949,39442,91438,89739,07148,95942,00345,159415,445
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ก.พ. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,501,436
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี